Tik Vision – leverandør av dronetjenester

Tik Vision leverer et bredt spekter av dronetjenester. For eksempel:

  • visuell inspeksjon av vanskelig tilgjengelige punkter
  • fotogrammetri og 3D-scanning av et landområde / anleggsområde / bygninger
  • beregning av volum og masse i store objekter
  • ...eller rett og slett en flott dronefilm som presenterer prosjektet ditt

Tjenester
Dronefilm/foto
Fotogrammetri, kartlegging, 3D-modellering
Inspeksjon
Videoproduksjon/ streaming
Aktuelt
Tik Vision – din dronepartner i Stavanger

Droner egner seg godt til å dokumentere fremdrift i store byggeprosjekter. Med jevnlig flyging over området, kan du se fremdriften langs en tidslinje.

Les mer
Om oss
Torstein Lillevik

Daglig leder

Droneoperatør, videoprodusent, filmfotograf.

Jan Inge Haga

Pilot

Dronepilot, kommersiell og redaksjonell fotograf.