Tik Vision AS har Luftfartstilsynets høyeste sertifisering for droneoperatører, RO3.
Det innebærer blant annet at vi kan fly nærmere enn normale sikkerhetsavstander
med våre godkjente prosedyrer.